Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
  Bestline kiadó
  Dialóg Campus
  Édesvíz kiadó
  Európa kiadó
  Geomédeia kiadó
  Ulpius-ház
  Terebess kiadó
  Tinta kiadó
  Typotex Kft.
  Egyéb kiadók könyvei
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
Minden, amit a csakrákról tudni lehet HEADING_TITLE

Minden, amit a csakrákról tudni lehet

  Dátum: 2005 April 21, Thursday
Hír összefoglalása:
Dr. Hiroshy Motoyama


Hír tartalma:Bevezetés

A Bevezető első sorban azoknak szól, akik a könyv témájával csak most találkoznak először. Remélhetőleg segít világosabbá tenni azt, amiről a könyv további részei szólnak.
Indiában évezredek óta gyakorolják a tantra jógát – a jóga ezoterikus vállfaját. Ennek a fogásai között egy sor olyan módszer szerepel, amellyel a kundalinít és a csakrákat működésbe lehet hozni. Úgy mondják, hogy az, aki gyakorolja a tantra jógát, képessé válik arra, hogy túllépjen a hétköznapok emberi korlátain, és olyan szabad és halhatatlan lénnyé váljék, aki teljességgel tisztában van a világgal, és ismeri a létezésnek azt a formáját, amely nem ismeri a halált. Az indiai történelem több olyan hatalmas szentet is ismer, akik a tantrikus jógával – vagy valamelyik hasonló módszerrel – jutottak el a spirituális megvilágosodásnak erre a legmagasabb szintjére (pl. Sákjamuni Buddha). Könyvünk pontosan ezeket a módszereket igyekszik bemutatni és elmagyarázni. A Bevezető megmagyarázza: általában mit értünk azon, hogy „exoterikus” és „ezoterikus”; hogy „csakra” és „nádí,” hogy „test” és „lélek”.

Az ezoterikus és az exoterikus: a jin és a jang

Mindennek két aspektusa van; a felszíni, amelyik látszik, és egy belső, amelyik pedig nem látszik a napfényben. A növényeknek például a föld felett van a száruk, az ágaik, a leveleik, amelyeket a nap melenget, ugyanakkor a gyökereik a föld alatt húzódnak meg, és nem éri őket napfény. Telente úgy tűnhet, mintha a föld feletti rész elhalna, de ahogy megérkezik a tavasz melege, az ágak újra életre kelnek, zöld leveleket bontanak, és új hajtások bújnak elő. Ebből a gyökerek – a növények rejtett része – nélkül semmi nem lenne. A rejtett gyökerek biztosítják azt az energiát, amely hóban, esőben, szélben és napsütésben is életben tartja a fenti részt; és a gyökereknek hála, a téli álom után ez a fenti rész újra életre kap. A kínai filozófia a dolgoknak ezt a rejtett, sötét, láthatatlan aspektusát nevezi „jinnek”, míg a „jang” a biztos, a fényes, a látható.
A vallásoknak ugyanúgy megvan a jang és a jin aspektusa. A jang aspektust, amelyik nyilvánvaló, mindenki számára hozzáférhető, általában ismert, exoterikus aspektusnak nevezzük. A jang, vagy exoterikus tanítás úgy beszél Istenről, Buddháról, illetve az Abszolútról, hogy elmondja, milyen kapcsolat fűzi őket ehhez a világhoz, a kézzel fogható formák világához. Úgy beszél Istenről, Buddháról és a többi istenségről, hogy azt az átlagember is megérti. Ott van például Sákjamuni és Kannon (Avalókitésvara) a buddhizmusban, a kereszténység Atyaistene, illetve Amaterasu Omikami a sintoizmusban. Ezeknek az istenségeknek a mindegyikéről azt mondják, hogy az ember üdvösségéért dolgozik, és békét akar a Földön. A vallás exoterikus része, amely ilyenformán annak a jele, hogy az ember hisz az istenségekben, és hű szolgájuk – szoros kapcsolatban van a fizikai valósággal. Olyan vallás, amely az emberek világára összpontosít.
A vallás jin aspektusát – azt, amelyik rejtve marad – ezzel szemben ezoterikusnak nevezzük. A vallásnak ez a része az istenségek világának szenteli a figyelmet, nem pedig a közönséges embereknek. Az ezoterikus tanításoknak végső soron az a céljuk, hogy olyan szintre emeljék az emberi lényeket, ahol többé már nem egyszerűen emberek, hanem maguk is transzcendens lényekké válnak. A vallás ezoterikus ágaiban külön azokat a módszereket tanítják, amelyekkel az ember felül tud kerekedni önmagán, és ezt felkészült tanítók szigorú útmutatása mellett sajátítják el.
A kereszténységben például a protestantizmust tarthatjuk az exoterikus tanításnak, míg a katolikus hit szentségeit pedig az ezoterikus résznek. A japán buddhizmusban a jodo- és shin-szektákat tekinthetjük exoterikusnak, míg a shingon-buddhizmust ezoterikusnak. A jóga hagyományában a hatha jóga és a krijá jóga egyaránt a fizikai testet akarja ráncba szedni, ezek tehát exoterikusak, a tantra jóga viszont, amely valójában kimondatlanul is az alapja a jóga minden más változatának az alapja, ezoterikus.

A három test és a három tudat, amelyekről a tantra jóga beszél

A tantra jógát a legenda szerint Lord Siva hozta létre, és ő ismertette meg vele az emberiséget. Siva istent a Pusztítás isteneként szokták emlegetni, és ugyanolyan fontos istenség, mint Brahmá isten, a Teremtő és Visnu isten, a Fenntartás istene. Az indiai vallás tanításai szerint ők hárman a három legnagyobb hatalmúak. A tantra jóga, amelyet Siva adott az isteneknek, felvilágosít, hogy az ember milyen eszközökkel lényegülhet át, hogy olyan állapotba kerüljön, amelyben magával Istennel, a Mindenhatóval egyesülhet.
A tantra jóga azt tanítja, hogy az embernek három teste van, és a lét három meghatározó dimenziójának megfelelően mind a háromnak saját tudata van. Az ember a spirituális fejlődés során ezeken a dimenziókon keresztül halad, és lépésről lépésre egyre feljebb kell jusson a fejlődés grádicsain, miközben egyre jobban tisztában kezd lenni a magasabb dimenziókkal. Így szabadulhat meg azoktól a korlátoktól, amit a három test és a hozzájuk kapcsolódó három tudat jelent, hogy végül aztán beléphessen az Isten országába.
A három test és a három tudat konkrétan a következő:
(a) a fizikai test és a hozzá kapcsolódó tudat, a tudatos én, amelyik a fizikai testtel működik karöltve;
(b) az asztrális (nem materiális) test és a hozzá kapcsolódó tudat, vagyis a tudatos énnek az a része, amelyet elsősorban érzelmekként és érzésekként élünk meg;
(c) a kauzális test és a kauzális test tudata, a tudatos én azon része, amely értelem és belátás formájában nyilvánul meg.
Ebből a háromból az egyik, a fizikai test és a hozzá tartozó tudat a kézzelfogható, változó világban tevékenykedik. Kettőjüket ezért jangnak minősítjük, szemben a másik két testtel és tudattal, mivel azokat sem a fizikai test érzékeivel, sem a fizikai érzékletekben gyökerező észjárással nem lehet megismerni. A jang részt ugyanakkor ténylegesen a rejtve maradó jin aspektusok – az asztrális és a kauzális – látják el és tartják életben.

A csakrák és a nádík

A három test-tudat pár más és más dimenzióban működik, és mindegyiket olyan prána tartja működésben, amelyre az adott dimenzióban szükség van, amely megfelel a dimenziónak. Ez nem azt jelenti, hogy a három test-tudat pár egymástól független entitás, hanem sokkal inkább azt, hogy egy szerves egész részei. Minden test-tudatban önálló energiaközpont van, amely a prána áramlását ellenőrzi, valamint egy keringési rendszer, amelyben az energia áramlik. Ez utóbbiakat hívjuk nádíknak, azokat a központokat pedig, amelyek az energiaáramlást felügyelik, „csakráknak”. A keringési csatornákat a fizikai testben a szív- és érrendszer, a nyirokrendszer és az akupunktúrás meridián keringési rendszerek képviselik, amelyeknek a központjai az agy, az idegközpontok és az akupunktúrás pontok. Mindhárom központja és keringési rendszerei szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
Amellett, hogy minden dimenziónak egy-egy csakra az irányító központja, ugyancsak csakrák irányítják a fizikai és az asztrális – valamint az asztrális és a kauzális dimenziók közötti kölcsönös – kapcsolatokat. Az asztrális test nem materiális pránáját a csakrákon keresztül olyan energiává lehet például alakítani, amelyre a fizikai dimenziónak van szüksége, és ezáltal a fizikai testet életfontosságú energiával látjuk el. Ennek az energiaátalakulásnak a legszemléletesebb példái közül valók azoknak a jógiknak az esetei, akik hihetetlenül sokáig vannak a földbe temetve, mégis életben maradnak. Ezt a következőképpen magyarázzák: amikor például a visuddhi (torok) csakra aktiválódik, feltehetőleg képessé teszi az adott személyt arra, hogy az asztrális energiára támaszkodva tartsa magát életben, amelyhez „ambrózia” formájában jut hozzá. Ez az energia az asztrális testben található, a Bindu-viszargából (lásd VIII. fejezet) kerül a fizikai testbe, és azt a technikát, amellyel a lélegzetet visszatartva aktiválni lehet, khécsarí mudrának nevezzük. Az asztrális energia ennek a hatására oxigénként, protein és zsír, valamint más, hasonló, az életben maradáshoz szükséges formákban materializálódik – így téve lehetővé az adott személy számára, hogy életben maradjon, még akkor is, ha eltemették.
Továbbá azt is elősegíti, hogy a fizikai energiát a csakrák közreműködésével asztrális energiává lehessen alakítani, és hogy a fizikai energiát lehetséges még a fizikai dimenzióban pszichológiai energiává (ódzsasz) alakítani.
Így hát a csakrát valami olyasminek tekintik, ami a lét két szomszédos dimenziója között szolgál az energia átvitelére, illetve átalakítására, ugyanakkor olyan központ, amely lehetővé teszi a test és a hozzá kapcsolódó tudat közt az energia átalakítását.
Mikor működésbe hozták és aktivizálták a csakrákat, az ember nemcsak megismeri a létezés magasabb szintjeit, de elég ereje van ahhoz is, hogy ezekre a szintekre átlépjen, amiért azután cserébe segíti, illetve életben tartja az alacsonyabb szintű dimenziókat.

A csakrák elhelyezkedése és működése

Hét csakra van. A csakrákat a tudatra ébredés kezdetén rendszerint fénykerekekként látni, vagy pedig a hely aurájaként, amely különböző színekben pompázik. A következőképp foglalható össze, hol találhatóak, milyen a színük és mi a szerepük a csakráknak.

Múládhára csakra: a farcsont területén található. Vörös fénykorongnak látszik. A genitális és a vízháztartási keringési rendszert irányítja.
Szvádhisthána csakra: a köldök alatt található 3-5 centiméterrel, rendszerint téglavörös fénnyel virító korongnak látszik. Szintén a genitális rendszert és a vízháztartást irányítja.
Manipúra csakra: a köldököt veszi körül, kék vagy zöld fénnyel világító korongnak látszik.

Megjegyezzük, érdekes, hogy van egy fontos akupunktúrás pont, amely a köldöknél helyezkedik el, és shinketsu (shencheh, CV8) pontnak hívják. Erről a pontról tartják azt, hogy rajta keresztül áramlik az isteni energia a testbe, és itt is távozik belőle. A jóga is hasonlóképpen tanítja: azt állítja, hogy az ember egész fizikai testének szükséges a prána a kandaszthánán – a köldök körül elhelyezkedő körkörös felület, amely magába zárja a manipúra csakrát – keresztül áramlik a magasabb dimenziókból a fizikai testbe. A prána ezután átalakul fiziológiai energiává, majd a materiális nádík segítségével eloszlik szerte a testben, hogy fenntartsa az életet.

Anáhata csakra: a test középvonala és a két mellbimbót összekötő vonal találkozásának a pontja mellett található. Szív csakrának hívják másképp. Élénk vörös vagy aranyszínű fénykorongnak látszik. A szívre vigyáz.
Ennek a csakrának az akupunktúrában a (danchu shanchung, CV17) pont felel meg, amely a szex meridiánon található.

Visuddhi csakra: a torokban van. Ibolyakék fénykorongnak látszik. A légzőszerveket irányítja.

Ádnyá csakra: a két szemöldök közt van. Általában a harmadik szemként emlegetik. Vakító fehér fénykorongnak látszik. Ez a csakra felügyeli a hipofízist és a váladék kiválasztást csakúgy, mint az intellektuális tevékenységet. Azt mondják, hogy mikor az ember működésbe hozza ezt a csakrát, találkozik a saját isteni énjével, azaz a Valódi Énnel.

Szahaszrára csakra: a fejtetőn található. Ez a csakra egyaránt ellenőrzi az elme minden aspektusát. Mikor a Brahman Kapuja kitárul ebben a csakrában, az ember búcsút mond a fizikai testnek, és átlép az asztrális és a kauzális test tartományába. Ez a csakra nagy arany- és rózsaszínben fénylő korongra emlékeztet. A prána, amit ez a hét csakra nyel el, a nádík hálózatának a segítségével – a megfelelő formában és dimenzióban – jut el szerte a három testbe és tudatba.

A fizikai testben található nádík

Az még nem tisztázódott egyértelműen, pontosan hány nádí létezik. Több tanítás mondja azt, hogy összesen 72 000 van, míg mások legalább 340 000-t említenek. Ugyanakkor minden ismert tanítás tíz, illetve tizennégy nádít nevez meg olyanként, amelyek fontosabbak, mint a többi. Ezek közül is megkülönböztetett figyelmet szentelnek a három legfontosabb nádínak − ezek a szusumná, az idá, valamint a pingalá. Azok közül a kutatók közül, akik a jóga fiziológiai és anatómiai vonatkozásait tanulmányozzák, napjainkban sokan vallják, hogy a nádík a fizikai testben az idegrendszerrel esnek egybe. Úgy gondolják, hogy a szusumná a gerincagynak, az idá és a pingalá pedig azoknak a szimpatikus idegkötegeknek felel meg, melyek a gerincagy két oldalán találhatóak. Ez a felfogás első hallásra lehetségesnek tűnik, de ha megnézzük, hogy az Upanisadok – és más klasszikus jógaszövegek – mit mondanak ezekről a nádíkról, akkor ezt az elméletet nem igazán fogadhatjuk el.
Az Upanisadok és más források azt mondják, hogy a szusumná a gerincagy központi csatornájában található, és a Brahman Kapunál van a bemenete. Anatómiailag a gerincagy központi csatornájában nincsenek idegrostok, ott csak agyi-gerincvelői folyadék található. Neurológiailag az is lehetetlen, hogy a gerincagy a fejtetőn végződjék azért, hogy a prána ott áramolhasson ki-be.
Amit az akupunktúra fő vérkeringés meridiánként ismer, az inkább megfelel a szusumnának. Ezen a meridiánon az energia a farcsont hegyétől kezd áramlani, felmegy a gerincen, majd eljut ahhoz a fejtetőn lévő ponthoz, amelynek hyakue (paihui, GV20) a neve, aztán a meridián mentén lefelé folytatja az útját egészen a köldök alatt található pontig. Azt az energiát, amely ezen a meridiánon áramlik, jang típusúnak mondják, amely ellenőrzése alatt tartja az egész testet – és a szusumnáról is ezt állítják. Ráadásul a kozmosz ki (ch’i) energiája az akupunktúra elmélete szerint a hyakue ponton áramlik ki-be, amely viszont a Brahman Kapunak felel meg. Így a szusumná szorosabb párhuzamot mutat a vérkeringés meridiánnal, mint a gerincaggyal.
Az idáról és a pingaláról azt mondják az ősi írások, hogy a múládhára csakra két oldalán kezdődnek (amely a gáton található), és a két orrlyukban végződnek. Ez egyértelműen eltér a szimpatikus idegkötegek anatómiai meghatározásától, ezek ugyanis nem ezekből a pontokból erednek, és nem is végződnek bennük. Másrészt viszont úgy tudjuk, hogy a húgyhólyag meridiánnak a második vonalai, amelyek a gerincoszlop két oldalán vannak, a gáton erednek, és az orrtő mögött végződnek.
Foglaljuk össze, hogy mi a közös abban, amit a jóga tanít a nádíkról, és amit a meridiánokról mond a kínai orvoslás:

• Mindkettő az életenergia, azaz a prána vagy ki-csatornája.
• Nagyon hasonlítanak egymásra a pályák, amelyeken áramlik az energia.
• Sok funkciójuk megegyezik. (Ezt a későbbi fejezetek részletesen fogják tárgyalni.)

Ezért a fizikai testben található nádíkat és az akupunktúrás meridiánokat lényegében azonosnak tekinthetjük.
De akkor hogy tudhatta bárki is – régen vagy a közelmúltban – felfedezni a nádíkat és a meridiánokat? Először az akupunktúra, a moxa-terápia és a masszázs mesterei sejtették meg a páciensek kezelése közben, hogy vannak meridiánok, pontosabban azt, hogy energia áramlik. Valószínűleg a testfelszín elszíneződése, illetve az állapota, a testhőmérséklet változása és hasonló jelek mind az energia áramlásának a tényére utaltak.
Másodszor pedig a jógik és az akupunktúrával gyógyítók a meditációk során afféle érzékek feletti percepcióval figyeltek fel az energia belső áramlására. Sokan írtak ennek a nézetnek az igazolására, és különösen kiemelendő közülük A Sárga császár értekezése a belső orvoslásról (Huang Ti Nei Ching), valamint a jóga különböző szútrái.

A csakrák aktiválása

Azt, hogy milyen változások történnek a testben és az elmében, mikor egy csakrát működésbe hoznak, későbbi fejezeteink fogják részletesen bemutatni. Itt most csak két példát mutatunk be röviden, hogy lássuk, miről van szó.
Miközben a manipúra csakra épp működésbe lép, a köldök körüli terület mintha energiával és erővel telne meg. Az is előfordulhat, hogy belül, a hasüregben nagyon erős forróság önti el a köldök körüli területet. Ilyen esetekben több színben pompázó fényt (például vörös, kék és arany) látni a hasüregen belül, illetve a két szemöldök között elhelyezkedő pont előtt. Általában valamilyen pszichológiai változással jár együtt – intenzívebbé válnak az érzelmek, élénkebbé válnak az érzékek, növekszik a mások iránti energia, ám ezeket az ember kordában tudja tartani.
Hogy egy másik példát említsünk, mielőtt működésbe hoznánk az anáhata csakrát, akut fájdalmat lehet érezni a mellkas elülső részében, vagy szívműködési rendellenességeket, mint például a szapora szívverés. Meditáció közben mély skarlátvörösben és aranyban pompázó fényű korongot látni a szív előtt, illetve a két szemöldök között található ponton, amelyet ezen kívül más világokban keletkezett hangok és zajok is kísérnek. Gyakran hallani méhzümmögést, illetve fuvolaszót idéző hangot. Kitartó derűlátás lesz úrrá az emberen. Nem számít, milyen nehézségekkel találja magát szemben, nem lesz nyugtalan, hanem nyugodt marad és magabiztos, mivel tudja, hogy a problémák valahogy meg fognak oldódni. Még teljesebb szeretettel fog mások felé fordulni. Érezhetően erősödik a pszichokinetikus (PK) készség – amely az elme azon képessége, amivel közvetlen befolyást gyakorol az anyagra, illetve meg tudja valósítani azokat a céljait, amelyeket képzeletében kitűzött maga elé – és ezáltal betegek gyógyítására válik alkalmassá.
Ha megfelelő módszerrel élesztjük föl és hozzuk működésbe a csakrákat, az ember képessé válik arra, hogy átlépjen a lét magasabb régióiba, és örömét lelje bennük. A tantra alapos módszereivel megfelelően, veszély nélkül hozhatjuk működésbe ezeket a csakrákat. Ennek a könyvnek az utolsó fejezetében részletezve és magyarázatokkal ellátva közöljük azoknak a fiziológiai és fizikai kísérleteknek az eredményeit, amelyeket olyan emberekkel végeztünk, akik a megfelelő tantrikus jóga gyakorlatok segítségével csakrákat hoztak működésbe, fizikai és pszichológiai változásokon mentek keresztül, aminek a következtében bizonyos paranormális képességekre tettek szert.
Ezeknek a kísérleteknek az eredményei azt mutatják, hogy az ember képes arra, hogy átlényegüljön, és a lét magasabb minőségébe emelkedjék.
Őszintén remélem, hogy ez a könyv megfelelően tájékoztatni tudja az olvasókat, és a segítségével elsajátíthatják a megfelelő gyakorlati fogásokat, és így rátalálhatnak a magasabb dimenziókban létező világokra önmagukban. Biztos vannak olyanok, akik most azt mondják, hogy az ember túl magasra helyezi a mércét, amikor az embernél is több akar lenni. De le kell szögeznünk, hogy ez a vágy nem lehetetlen, de még csak nem is veszélyes túlságosan, amíg pontosan követik a megfelelő gyakorlatokat. Azt is hozzá kell tennünk, hogy amennyiben nehézségeik támadnak közben, a képzett tanító segítsége elengedhetetlen. Ha az olvasó ilyen esetekben nem juthat másképp szakértő segítséghez, minden további késedelem nélkül forduljon segítségért az intézetünkhöz (The Institute for Religious Psychology), ahol rendszeresen adunk tanácsot és útmutatást arról, hogyan lehet a csakrákat működésbe hozni.


FORRÁS: Édesvíz Kiadó

Édesvíz kiadó könyveiHírek statisztikája:
Megnézve:11210
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus