Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
  Bestline kiadó
  Dialóg Campus
  Édesvíz kiadó
  Európa kiadó
  Geomédeia kiadó
  Ulpius-ház
  Terebess kiadó
  Tinta kiadó
  Typotex Kft.
  Egyéb kiadók könyvei
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉG HEADING_TITLE

AZ ISZLÁM ÉS A KERESZTÉNYSÉG

  Dátum: 2005 July 27, Wednesday
Hír összefoglalása:
Fordította: Raid Smadi


Hír tartalma:

Részlet

Előszó

Az iszlám vallásban teljesen másképpen nézik a vallások összehasonlítását, mint a keresztény vallásban.

A keresztény ember azon nő fel, hogy az ő vallása az igazi vallás, és hogy a zsidó vallás azért jött, hogy könnyítse az utat a keresztény vallás előtt. Továbbá azon, hogy a többi vallás csak hazugság és hamis. Csak azt tudja, hogy az Úr a zsidó népet választotta ki a teremtmények közül, és ezért küldte le hozzájuk a küldetéseit és a küldötteit. Mindezért a keresztény ember csak a zsidó prófétákban és bölcs embereiben hisz, és a többit hazugnak és hamisnak tartja.

Nagyon sok keresztény missziós megpróbálta bebizonyítani, hogy a többi vallás alapítója hazug. Azért teszik ezt, hogy ne legyen más vallás a Földön a keresztény valláson kívül. Amit Mohammad prófétáról mondanak - Allah áldja meg! - a rossz értelmezés következtében elég bizonyíték arra, hogy nem látják elég világosan az igazságot másoknál.

Ezekkel ellentétben a muszlim ember hisz minden vallásban, amely az égből jött és amelyik a bölcs Egyistentől származik. Az iszlám szent könyvében szerepel az, hogy Allah - Magasztaltassék! - elküldte a prófétáit az összes létező nemzethez, hogy kimentsék azokat a sötétségből a világosságra, és hogy megmutassák nekik a jó, igazi utat.

Mivel Allah az összes teremtmény ura, nem csinálhatja, hogy csak egy kiválasztott népből küldi a prófétákat és a többi nemzetet kihagyja!

A muszlim embernek hinnie kell Allah minden prófétájában és küldöttében. A muszlim ember nem tagadhat meg semilyen küldetést, amit Allah leküldött valamelyik prófétának vagy küldöttnek. Mindezt a muszlim ember a Koránból tanulta. Ezért Allah összes prófétája - Allah áldja meg őket! - egyenrangú a muszlimok számára. Pontosan úgy szereti őket, ahogyan szereti az iszlám prófétáját, Mohammadot - Allah áldja meg!.

Amiatt a mély szeretet miatt, amely a szívemben van a két próféta iránt (Jézus és Mohammad), elkezdtem ezt a könyvet írni, amely összehasonlítást tartalmaz az iszlám és a keresztény vallás között. Néhány dologban nem értettem egyet a keresztényekkel, ez nem azért van, mert nem hiszek a vallásukban, amit Jézus hozott, hanem azért, mert Jézus után változtatva lett az ő hirdetése.

Lord Headly azt mondja: "Az iszlám vallás és a kereszténység - ahogyan azt Jézus küldött mondta - iker vallások, amelyeket a sokféle irányzat és az emberi törvény szétválasztott. Erről az irányzatokról pedig könnyen le lehet mondani."


Első fejezet

A Bibliák és a Korán:

Az iszlám is és a kereszténység is azt mondja magáról, hogy leküldött vallás Istentől. Jézus azt mondta, hogy az a küldetés, amit véghez visz, Úri küldetés:

"Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek." (János:12/49.)

Azt is állította magáról: "De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette." (János:8/40.)

De a Korán világosan elmondta Mohammadnak, hogy a teremtmények Ura küldötte legyen:

"Bizony, ezt /a Koránt/ a teremtmények Ura küldte le, a hűséges lélek /Gábriel/ hozta le a te szívedre, hogy intő légy az intők között." (26/192-194.)

A vallás igazsága azon múlik, hogy mennyire pontos szavakat használ a sugalmazó és azon, hogy a küldött hogyan jegyzi fel. És végül azon, hogy a Szent könyvet tisztán és hibátlanul kell megőrizni. Ezért ha az a küldetés, amit Allah leküldött nem úgy érkezik meg az emberekhez, ahogyan az eredeti volt, akkor rá lehet mondani azt, hogy az a vallás eltért az igazságtól.

Ebben a fejezetben meg fogjuk látni, hogy mennyire pontosan lett a sugallat szó szerint feljegyezve Jézusra és Mohammadra, ahogyan az a Bibliában és a Koránban szerepel. Azt is meg fogjuk látni, hogy melyik könyv maradt a két Szent könyv közül az eredeti képpen változtatás nélkül.


A Biblia felépítése és tulajdonságai:

A Biblia négy Evangéliumot tartalmaz magában, ezek a következők: Máté, Márk, Lukács és János, amely tartalmazza Jézus - Allah áldja meg! - tanításait. Ezeket Jézus után 40-80 évvel gyűjtötték össze néhány dokumentumra támaszkodva, amelyekről nem is tudjuk, hogy hol vannak.

Néhány bibliai tudós meg is határozott azokból néhányat:

(1) Qwelli, vagyis az eredeti, amely Arám nyelven van, amelyet görög nyelven kaptak meg a bibliai írnokok és jelenleg nem létezik.

(2) Ormarkos, vagyis az első jel. Ez volt Márk Evangéliumának a piszkozata, amely Szent Pétertől származik és Jézusról lett írva.

(3) Lam, azaz több hírt tartalmazó írások, amelyeket Lukács használt az ő Evangéliumában.

Az Evangéliumok összehasonlítása szerint az írók ezeket a dokumentumokat néha kedvük szerint használták, mivel nem nagyon egyeznek.

Az első Bibliát Márk írta Rómában, ez a Jézus keresztre feszítése után minimum 40 évvel történt. A mostani létező Biblia az "Ormarkos" Biblia bővítésének számít. Ugyanis "Babias" a kereszténység egyik írója volt, azt mondta erről a Bibliáról "A nagy János azt szokta mondani Márkról, hogy le szokott ülni Péternél azért hogy fordítson neki és írja le pontosan amennyire lehet mindazt, amire emlékszik. De nem jó sorban mondta és mesélte Jézus mondásait és cselekedeteit, mert nem is élt vele és így nem is hallhatott tőle semmit. De ő - Márk - mégis szoros kapcsolatban volt Péterrel, mert olyan dolgokat tanított a hallgatóinak, ami kielégítette a vágyukat és nem azt, ahogyan állítják róla, hogy az Úr mondásit és tanításait."

Nem állíthatjuk biztosra, hogy az "Ormarkos" bővítve lett Márk által vagy más által addig amíg nem lett belőle a mostani Márk Evangéliuma. A "Jézus élete" című könyvben Dr. S. G. Cado, aki Oxfordban dolgozik mint egyházi történelmi tanár írja a Biblia tudósai tanulmányainak a végeredményeként a Biblia létezéséről: "A Biblia 65-ben lett írva Péter halála után, amikoris már Márk nem találhatott egy apostolt sem, aki hitelesítené azt, amit írt. Azok a körülmények, amelyek a Biblia írása idején voltak nagy pontatlanságot okoztak magában a Bibliában".

Máté Evangéliuma pedig kb. 90-ben lett írva Antákiában. A szerző minimum két dokumentumot használt, amelyek elvesztek, azok: Qwelli és Ormarkos voltak.

És nem találunk egyetlen egy bibliai tudóst sem, aki azt állítaná, hogy ezt a Bibliát az apostol Máté írta volna le. Ha az apostol Máté írt volna le valamit, az csak az elveszett Qwelli dokumentum lehetett.

Erről Dr. S. G. Cado azt mondja: "Az alapos áttekintés után a Máté féle Evangéliumnak és mindannak, amit Lukácsról írt, tisztán és világosan lehet látni, hogy szabad kezet adott magának a javításban és a szépítésben, hogy minél jobb legyen - hite szerint - Jézusnak az Úrnak. Ugyanazt észrevesszük olyan helyeken is, ahol Qwelliről írt. Mindezért mindazt, amit Mátéról mondanak csak történelmi oldalról lehet elfogadni nagy elővigyázatossággal.

A harmadik Evangélium Lukács Evangéliuma, amely Görögországnak valamelyik részén lett írva 80. körül. Az Evangéliumot Tiofilios-nak ajándékozta, aki a római birodalomnak egyik nagy vezetője volt.

Lukács Evangéliuma a kereszténységet védi a nem zsidók ellen. Mivel a szerző szoros kapcsolatban volt szent Péterrel abban hiszünk, hogy 3 dokumentumot használt az Evangélium írásához. Azok közül kettőt, amit Máté is használt.

Lukács azt akarta, hogy az Evangéliuma szent Péter mondásaihoz legyen közel. Ezért sok dolgot direkt elírt.

A Márk, Máté és Lukács Evangéliumok együttes neve: "Egyetemi Evangéliumok". Ez azért van, mert ugyanazokat a dokumentumokat használták.

A János Evangélium pedig más mint az előző három. Az van benne, hogy Jézus egy isten, és az is benne van, hogy Jézus létezett a teremtmények létezése előtt, miközben ilyesmit maga Jézus sohasem állított.

Már az első sorokban mondja a szerző, hogy az isten szava, amely megteremtette a világot Jézusban tökéletesedett.

János Evangéliumát 110 és 115 között írták Efizos nevezetű városban vagy annak közelében egy ismeretlen író által. Az író teljesen kimutatta a gyűlöletét a sziámi népnek és világosan kimutatta azt is, hogy a zsidók voltak Jézus ellenségei.

Egyetlen keresztény tudós sem hiszi azt, hogy ezt az Evangéliumot János Zubayda fia írta, akit felakasztottak 44-ben az első Egriba parancsára. Ahogyan ezt mondták a történészek, mint R. Charles és Alfred Lwazi és Robert Easler. Felakasztották az Evangélium írása elött jóval. Mindezért a bibliai tudósok nem csak az Evangéliumban szereplő ellentmondásokat vetnek le, hanem a benne szereplő Jézus mondásait is és cselekedeteit is.

Dr. S. G. Cado azt mondja: "A negyedik Evangélium tanításai nagyon különböznek azoktól, amelyek az Egyetemi Evangéliumokban vannak. A magyarázatokat amelyeket a szerző írt nem lehet elfogadni mint Jézus tanításait. Ugyanis régen nem volt megtiltva a képzeletbeli történetek mesélése nagy történelmi emberekről, vagyis ami róluk lett mondva, amit nem is mondtak. Ezért sok ilyen eset volt, hogy az írók olyan dolgokat írtak a tudósokról, ami nem is igaz".


A bizalom hiánya az Evangéliumokban:

Az Evangéliumokat a keresztények szétválása után írták. Igazán csak azért lettek írva, hogy mindenki a saját iskolájának az igazát mutassa. Ezért az Evangéliumok írói nem tartottak attól, hogy valamit kihagyjanak vagy betegyenek az eredeti dokumentumok használatánál, amelyek Jézus életét és tanításait tartalmazták.

T. G. Taker azt mondja: "...és így lettek kiadva az Evangéliumok, amelyek az iskolák céljait tükrözték. Tényleg igazi dokumentumokat használtak az írásában, de minden félelem nélkül attól, hogy változtassanak rajta, vagy hozzáadjanak vagy levágjanak belőle, attól függően, hogy mi volt a szerző célja."

Nem csak ezt a négy Evangéliumot írták, hanem volt más is, mint a "Híberek Evangéliuma" nevezetű Evangélium, amely arám nyelven lett leírva. Ezt használták a Nazarátiak, és benne teljes mértékben elutasítják azt a gondolatot, hogy Jézus Isten lenne, pedig csak nagy próféta volt.

A második század vége felé összegyűjtötték a négy Evangéliumot: - Márk, Máté, Lukács és János - egy "Egyházi törvény" cím alatt, és kihirdette az egyházi vezetés, hogy e négy Evangéliumon kívül semelyik Evangélium sem igaz, hanem csak hazugság.

Az összegyűjtés után sem maradt érintetlenül a "Egyházi törvény", más szóval "Az Úr szava". Ezt bizonyítja a régi és az új Evangéliumok összehasonlítása.

Prof. Domelo Min Cambredge a "A szent könyvre" című könyvében azt mondja: "Az író néha azt írta, amit ő helyesnek tartott és nem azt, amit le volt írva. Néhányuk az emlékezetére hagyatkozott vagy olyat talál ki, amely egybeesik a saját iskolájával. Ismert volt, hogy több mint négyezer dokumentum volt görög nyelven a régi Testamentumban. Mindezért volt a nagy különbség a többi Evangélium között."

Ha meg akarjuk tudni azt, hogy a négy hiteles Evangélium mennyire tartalmazza Jézus küldetését, akkor a következőket kell szem előtt tartani:

1. A sugallat, amit Jézus - Isten áldja meg! - kapott, azt nem írták le annak idején.

2. Az eredeti dokumentumok, amelyek igazán tartalmazták Jézus tanításait, amelyeket nem sokkal utána írtak eltűntek és semmi remény nincs, hogy megtaláljuk.

3. Az Evangéliumokat 70 és 115 között írták elveszett dokumentumokra hagyatkozva. Az anyagában pedig semmitől sem tartottak az írói, ezért hozzátettek vagy kivágtak, amennyire kívánta tőlük az iskolájuk, igyekezve az Úrt, Jézust isteníteni.

4. Az Evangéliumok írói közül senki sem élt Jézussal vagy hallott volna valamit tőle.

5. Az összes Evangélium a régi görög nyelven lett leírva, miközben Jézus az arám nyelvet beszélte.

6. Az Evangéliumok bizonyos iskolák tanításai miatt lettek kiadva, miközben sok Evangélium közül csak ezt a négyet választották ki.

7. Az írása után sokáig javítás nélkül maradtak és így megint változtatás történt rajtuk az írói által, akik bizonyos iskolákhoz tartoztak.

8. A legrégebbi létező dokumentumok (írások) a negyedik és az ötödik századból származnak, azok: Sinatkos, Vadkanos és az Alexandrinos törvénye. Senki se tudja, hogy mennyi változás történt az eredeti írásokon, mivel azok addigra már eltűntek.

9. Nagy különbségek maradtak a IV, és az V. századból származó írások között.

10. Az összes Evangélium között is sok ellentmondás van.

Sok híres és ismert nyugati tudós merte azt állítani, hogy az igazi Biblia, amit Jézus sugallatként kapott nem érkezett hozzánk, és nem lehet a mostani Bibliát annak tekinteni.

A fogalmazása és amilyen körülmények között lettek írva, nehezen hiteti el az emberrel, hogy tényleg Jézus tanításait tartalmazzák.

Dr. S. G. Cado a "Jézus élete" című könyvében azt írja: "A négy Evangéliumot jó dokumentumnak kell tekinteni olyannyira, ha bármilyen ellentmondást találunk más könyvben, hozzájuk fordulunk az igazságért. De olyan anyagot találunk benne, amelyre több véleménnyel vannak az emberek az igazságában. A bizonytalanság olyan erős tényező, hogy miatta kénytelenek vagyunk feladni a fegyverünket és kihirdetni azt, hogy bármilyen munkát végzünk ezen, feleslegesen van. Bizonyos ellentmondások vannak néhány Evangéliumban, amelyek erős védést alkalmaznak annak az elméletnek, amely szerint Jézus egy legenda volt.

Ezt az elméletet viszont más részek tagadják. A többi bizonytalanság még mindig veszélyes. Ezért nagyon sokan vannak, akik hisznek Jézusban, hogy létezett, reménytelenül állnak, miközben megpróbálják az igazi történelmet előhozni a legendás anyagból, amelyet az Evangéliumok tartalmaznak."


A koráni igazság:

A Koránban nem lehet semmiféle kétség, mivel csak a sugallat szavait tartalmazza, ahogyan azt Mohammad próféta - Isten áldja meg! - megkapta. Részletesen kapta meg a Próféta a Koránt. Mihelyst megkapta a sugallatot, azt rögtön áttovábbította a barátainak, hogy jegyezzék meg fejből is és írják is le.

Mindig világosan megmutatta azt a helyet, ahol a sugallatot kapta. Így lett az egész Korán leírva és így jegyezték meg többszázan fejből Mohammad idejében - Allah áldja meg!.

A Próféta - Allah áldja meg! - halála után, abu Bakr első kalifátus Zayd bin Tahit-ot bízta meg arra, hogy az egész Koránt gyűjtse össze neki könyv alakban. Zayd bin Tábit össze is gyűjtette, ahogyan Mohammad barátai leírták bőr darabokra és összehasonlította azzal, amit a hívők tudtak fejből. Semmi kétség nem volt a két anyag között (az összegyűjtött és a megjegyzett anyag között).

Amikor Utmán bin Affán lett a III. kalifa, megparancsolta, hogy írják le a Koránt hét példányba, amelyeket szét is küldött a négy iszlám birodalomnak az összehasonlítás után.

Egyik példány meg is van Tasqant városban. A császári állam, Oroszországban több másolatát kiadta az eredeti példánynak.

Teljes egybeesés van az eredeti példány és a mostani világban lévő összes Korán között. Ugyanazt az egybeesést találjuk az iszlám időszámítás első századából származó Korán-írások és a most létező példányok között.

A Próféta - Allah áldja meg! - ideje óta a mai napig az emberek fejből jegyzik meg a Koránt. Most például több százezren tudják fejből.

Eddig senki sem merte azt állítani - akár muszlim ember, akár nem -, hogy a Korán nem igazi sugallat. Sőt egy nem muszlim író Sir William Moier azt írja a "Mohammad élete" című könyvében: "Már nem létezik olyan könyv, amely több mint XII. százada megtartotta a sugallat tisztaságát, mint a Korán."


Második fejezet

Jézus és Mohammad:

Semmi más nem mutatja ki az ellentmondásokat a kereszténység és az iszlám között, mint összevetni azt, amit az iszlám mond Jézusról - Allah áldja meg! - és azt, amit a kereszténység mond Mohammadról - Allah áldja meg! - Miközben a muszlimok hisznek Jézusban, mint Allah egyik prófétája, nagyra becsülik őt és tisztelik, a keresztények eltagadják a Mohammad által hozott küldetést és le is becsülik őt. A két próféta életrajzának a tanulmányozása után az eredmények megmutatják, hogy mind a kettő a teremtmények Urának a küldötte. Mind a kettő a hitterjesztésnek és az emberiség megmentésének szánta az életét.


Jézus Krisztus életrajza és küldetése:

Jézus, Mária fia i. e. 7-5-ben született, Palesztina egyik falujának egyik szerény házában.

Keveset tudunk élete első éveiről, sőt csak annyit tudunk róla mondani, amit Lukács mondott: "Nőtt a teste és a bölcsessége, a szívében egyre nagyobb lett az Isten és az emberszeretet.". Amikor kb 33-35 éves lett, akkor mutatkozott egy próféta Palesztinában, aki "a megbánást kell megkeresztelni a bűnök eltörléséért" hirdette. Ez a próféta, keresztelő János. Elment hozzá Jézus és meg is keresztelkedett. Abban az időben kapta meg Jézus a sugallatot, hogy Ôt választotta az Úr a zsidó nép Messiásának azért, hogy az igaz vallást hirdesse a világban és egyben a zsidó nép utolsó prófétája legyen.

A zsidó népnek nem volt ismeretlen az Istenben való hit, de amikor Jézus - Allah áldja meg! - jött az igazi vallással - annak idején -, akkor ők visszautasították és meg is tagadták a földi javak miatt.

Példának okáért az ő Talmudukban az jött: "Aki leértékeli a kézmosást, annak a büntetése, hogy eltűnjön e világból." Ezért mondta Jézus a következőt: "Elhagytátok az Isten parancsát és a ti saját szokásaitokba kapaszkodtatok.". Nagyon furcsa szokásaik voltak, mint pl. nem szabad több mint 2000 karnyi távolságot megtenni szombati napon. Vagy ecetet használtak fájdalomcsillapításra, de csak gargalizálni lehetett vele és nem volt szabad meginni. Szombaton a beteget nem lehetett elvinni orvoshoz, ha fájt, vagy eltört valamije, de halál veszélye esetén ki lehetett hívni az orvost. Jézus - Allah áldja meg! - mindent megpróbált, hogy kiszabadítsa őket ebből az egészből. Azt mondta nekik, hogy a szombat az emheré, nem pedig az ember a szombaté. Figyelmeztette is őket, mondván: "Jaj nektek, ti akik a saját kezetekkel írjátok, jaj a képmutatónak és a beképzelt embernek. Arra siettek, hogy a fodormentának és a fűszernek az alamizsnáját kifizessétek és elhagyjátok a vallás legnagyobb dolgait, mint a hitet, a kegyelmet. Ti, vak képmutatók, akik eltapossátok a bolhát és elnyelitek a tevét".

Jézus vallása, az Úr és az emberfia szeretetét hirdette, megpróbálta ezt a szeretet a népe eszébe belevésni a jótanácsaival. De a zsidó tudósok ahelyett, hogy elismerték volna, hogy ő a Messiás, akiről tudtak az előző prófétáktól, megtámadták, és ők lettek az elsőszámú ellenségei. Sőt a római királyt arra bátorították, hogy feszítse keresztre. Ez a férfi, akivel a saját népe nagyon keményen bánt, mint egy törvénykívülivel, egy igazi történelmi ember volt. Jó, tiszta életet élt, olyat, amely az Úr által volt vezérelve. Bölcsességét és bátorságát együttesen kimutatta népével szemben, amely tévelygő volt. Példakép volt nemességével, szerénységével, a barátait szolgálta és az ellenségeiért fohászkodott. Sok csodát művelt, de nem dicsekedett vele, hanem mindig "az Isten ujjá"-nak mondta magát, és hogy ezt bárki megteheti az emberek közül, az Úr akaratával. Kegyelme a kínzókkal, és a hiúkkal szemben igazán csodás volt. Nyugodtan lehet állítani róla, hogy legyőzte a Sátánt, és a rosszságot is.


Jézus mondásai Mohammadról:

A zsidók bűnözése Jézus - Allah áldja meg! - ellen, oka volt az úri áldás megtiltásának. Jézus elmondta nekik, hogy már nem lesz közülük soha próféta és az Isten már átadta a hatalmat egy másik népnek, amely megérdemli. Azt is mondta: "Az a kő, amit az építők eldobtak és elutasítottak, ugyanaz lesz az alapkő". Intvén, hogy Sámuel fiai, akiket a zsidók eltagadtak, Isten választotta ki a nagy küldetés viselésére. Érvényes, hogy egy olyan próféta, aki Sámueltől származik, az egész világé lesz.

Jézus, e próféta jöveteléről olyat mondott, amiben kétség nem lehet: "Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek." (János:16/12-13)

Egy másik Evangéliumban, (amelyet a keresztények most nem ismerenek el) szent Barnabás Evangéliumában Jézus mondja, hogy ez a bizonyos igazság lelke, vagy szívek javítója, a várandó próféta lenne, hogy a világot az igazsághoz vezesse. Jézus e prófétát név szerint említi szent Barnabás Evangéliumában.

"És amikor megkérdezte a pap: mi lesz a szívek javítójának a neve, és mik azok a jelek, amelyek által meg fogjuk ismerni? Jézus azt válaszolta, a neve csodás, Isten a lelke. Megteremtésekor adta neki a nevét, lelkét az égi fényben lakoztatta. És ekkor azt mondta az Úr: "Te miattad, ó, Mohammad meg fogom teremteni a Paradicsomot, az egész világot és az ősszes teremtményt, ajándékként fogom adni Neked. Aki Téged követ közülök, az áldásomat fogja megkapni, de aki elmegy Tőled az átkom lesz rajta. Amikor elküldelek a világra, Te leszel a megszabadulás küldötte, és a Te szavad lesz az igazság. Ezzel fogod elkápráztatni az Eget, és a Földet, de a hited nem fog soha megcsorbulni." Mohammad, az áldott név. Ekkor mindenki örvendezett, és hangosan fohászkodott, hogy: Ó, Urunk küldd el nekünk a prófétát, és ó, Te Mohammad gyorsan gyere el hozzánk, hogy megszabadíts."


Mohammad életrajza:

Mohammad próféta - Allah áldja meg! -, akiről Jézus - Allah áldja meg! - beszélt, 571-ben született az Arab-félszigeten. Születésekor az igaz vallást már régen elfelejtették, vagy változtattak rajta. A nép, amely között a Próféta megszületett, Sámueltől származik. Pogányok voltak és bálványimádók, akik nagyon belemélyedtek a tudatlanság dolgaiba. A dzsungel törvényei szerint éltek, néhány törzsi törvény mellett.

Mohammad - Allah áldja meg! - e nép között istenimádóként élt, soha nem borult le egy bálványnak sem. Jó, igazságos, szeretetreméltó, tiszta emberként ismerték meg az emberek. Az idő elteltével nagyon fájt a szíve mindazért amit az emberek tettek. Sok időt töltött a Teremtő megismerésével úgy, hogy gondolkodott a nagy Isten teremtményeiről. Azzal is sokat törődött, hogy az Isten miért teremtette meg az embert? Azzal foglalkozott, hogy visszatérítse népét az igaz, és egyenes útra, hogy megnyerjék Allah tetszését, és Ô az övéket. Negyvenéves korában jött el hozzá a sugalmazó - Gábriel arkangyal -, hogy az Isten őt választotta az egész világ prófétájának.

Elkezdte hívni népét az egy Isten, az irgalmas Teremető, a teremtmények Ura kizárólagos imádatára. Arra hívta őket, hogy hagyjanak el mindenféle rosszságot és azt kívánja mindenki a testvérének, amit magának is szeretne. Azt mondta nekik, hogy az igazi vallás az, hogy a mások fájdalmát eltávolítsák és segítsenek egymáson, önzés nélkül. Mindez Allah tetszésének megnyeréséért van. Azt is mondta nekik, hogy a vallás gyakorlása semmit sem ér, ha nem vezérli az embert arra, hogy igazságos és jót cselekvő ember legyen. Allah erről azt mondja:

"Mit gondolsz arról, aki hazugságnak tartja az Ítéletet? Ô az, aki durván elzavarja az árvát, és nem ösztönöz a szegény táplálására. Jaj az imádkozóknak, akik hanyagok az imájukban, s azt szeretnék, hogy az emberek szeme rajtuk legyen, ám a segítségadást megtagadják." (107:1-7).

Azt is hírdette, hogy az emberek testvérek és mindenki Ádámtól származik. Hogy senki sem jobb a másiknál a színével, társadalmi helyzetével, származásával, vagy állampolgárságával. A Próféta nem kapott mást, csak azt amit az előző próféták. Megtagadták a prófétaságát, megkínozták, elhagyták és sok embert megöltek azok közül, akik hittek neki.

A Mekka városában lakozó törzsek összefogtak ellene, hogy megölik és majd szétfolyik a vére közöttük. Tizenhárom esztendő eltelte után, amely tele volt kínzással és fájdalommal, átvándorolt a Próféta - Allah áldja meg! - Medinába, ahol sokan felvették az új vallást. Itt volt a nagy váltópont az életében. Nem a hitterjesztéssel, hanem a muszlim társadalom alapjai felépítésének előírásaival kezdett foglalkozni. Az egy Istenről tanított a társadalomban, és Medinán kívül is elkezdte az iszlám küldetéseinek az alapjait lerakni. Forradalmi változásokat csinált a társadalmi életben, mint pl.: egyenlővé tette a nőt a férfival. A rabszolgaságnak kezdett véget vetni. Az alkohol és a szerencsejátékok teljes megtiltása határt szabott az emberi kihasználásnak. A szerzetesi életet is megtiltotta. Minden ember, vagy embercsoport megkapta vallásgyakorlási szabadságát. Olyan fontosabb törvényeket írt elő, amit még nem láthatott az emberiség. Egy állam felépítése, amelyben a vezetés az igazság és az irgalom együttese.


FORRÁS: Terebess Hungária Kft

A teljes dokumentum elérhető a Terebess Hungaria oldalain


Könyváruház

Könyv - Társadalomtudomány

Könyv - VallásHírek statisztikája:
Megnézve:4323
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus