Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
  Bestline kiadó
  Dialóg Campus
  Édesvíz kiadó
  Európa kiadó
  Geomédeia kiadó
  Ulpius-ház
  Terebess kiadó
  Tinta kiadó
  Typotex Kft.
  Egyéb kiadók könyvei
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
Békés átmenet HEADING_TITLE

Békés átmenet

  Dátum: 2005 March 19, Saturday
Hír összefoglalása:
Ez a könyv kalauz az élőknek az élet azon kitüntetett eseménye előtt, alatt és után, amelyet helytelenül „elmúlásnak” nevezünk. Mindenkihez szól, tekintet nélkül vallási és hitbéli meggyőződésre – egyfajta útikalauz más világokhoz...


Hír tartalma:Tartalom

Előszó

I. rész
A tudatos halál művészete és tudománya
1. fejezet Mi a tudatos halál?
2. fejezet A halálközeli élmény
3. fejezet Születés és halál körforgása
4. fejezet Korunk embere és a halál
5. fejezet A Felsőbbrendű Én
6. fejezet Tudatosság
7. fejezet A halál az új fizika tükrében
8. fejezet A haldoklás szakaszai
9. fejezet A testen kívüli élmény

II. rész
A tudatos halál a gyakorlatban
10. fejezet A tudatos halál módszerei
11. fejezet A halál pillanata
12. fejezet A következő élet kiválasztása
13. fejezet Anya és fia találkozása a tudatos halál módszerével
14. fejezet Tudatos halál a kórházban
15. fejezet Egy bizonyított eset
16. fejezet A távozni készülőknek
17. fejezet A gondozó szerepe

III. rész
A tudatos halál mai szemmel
18. fejezet A tudatos halál régebbi korokban
19. fejezet A tibeti Halottak Könyve
20. fejezet Az egyiptomi Halottak Könyve
21. fejezet A görög misztériumok
22. fejezet A keresztény mise
23.fejezet Emanuel Swedenborg a halálról
24. fejezet A teozófia nézetei a halálról

Záró gondolatok
Szójegyzék
Bibliográfia


Előszó

Ez a könyv kalauz az élőknek – az élet azon kitüntetett eseménye előtt, alatt és után kalauzol, amelyet helytelenül „elmúlásnak” nevezünk. Mindenkihez szól, tekintet nélkül vallási és hitbéli meggyőződésre.
A könyv legfőbb célja, hogy az egyént a halál folyamatán tudatossága megőrzésével vezesse keresztül. Úgy tűnik, mind a halhatatlanság, mind a lélek megszabadulásának vagy a megvilágosodásnak az a kulcsa, hogy tudatosságunk megőrzésével lépjünk át a halálba – ez képességeink kiteljesedésének legvégső formája. A könyv szeretne segítséget nyújtani abban is, hogy megőrizhessük tudatosságunk teljességét és folytonosságát a halált követően is, valamint a halál és az újraszületés közötti állapotban, és a következő születés során.
A könyvnek egyetlen témája van: a tudatos halál a kulcs, amely megnyitja a karmikus körforgás megszüntetéséhez vezető ajtót, és lehetővé teszi, hogy a lélek a mennybe emelkedhessen, elérje a nirvánát, vagy eljusson abba az állapotba, amelyet egyéni hiedelemrendszere sorsa végső beteljesülésének nevez. A módszer még az ateisták esetében is hatásos.
Ha elkerüljük a halál pillanatában beálló tudatvesztést, lelki-szellemi „megtisztuláson” megyünk keresztül. A megtisztulás teszi lehetővé, hogy tudatosan éljük meg halálunkat, születésünket és a két esemény közötti állapotot, így jelentős tudati átalakulás során összekössük tudatunk megszakadt fonalát, és közelebb kerüljünk igazi emberi valónk egységének helyreállításához. Mindez végül kiszabadít minket a születés és halál körforgásából, azaz a karmikus körforgásból. A megtisztulást tudatos testen kívüli élménynek is nevezzük.
E mű mindenekelőtt abban igazít el, hogy miként érezzünk, beszéljünk és viselkedjünk a halál pillanatában, de az ezt megelőző és az ezt követő időszakról is szól. Bemutatom egy ügyfelem dokumentált esetleírását, aki sikerrel használta ezt az eljárást, és a II. részben gyakorlatokat is kínálok az olvasónak, hogy saját „átmenete” során útikalauzként használhassa e könyvet. Az itt ismertetett elveket és eljárásokat követve, hatalmas felfedezésekre juthatunk az emberiség legtalányosabb problémáját illetően: miként szabadulhat ki a lélek a születés és halál kilátástalan, fájdalmas körforgásából?
Ennek az útmutatónak három fő tárgya van. Először is a halál művészetének gyakorlati kézikönyveként szolgál. Másodszor lehetőséget kínál a haldoklónak és szeretteinek, hogy úrrá legyenek sorsukon. Végül a könyv leírja az átmenet egyes szakaszaiban az elhunytra váró tapasztalatokat, és a lelket útbaigazítja ezen utazás során – egyfajta útikalauz más világokhoz.
Sokan gyakorolják a golfot, a teniszt, a számítógép használatát vagy egy hangszer kezelését. A halált azonban nem gyakoroljuk – egyszerűen meghalunk, és én éppen ezt értem tudatosság nélküli halál alatt. A bonyolult metafizikai fogalmak ismeretének hiánya a legfőbb oka annak, hogy nem gyakoroljuk a haldoklást.
Meggyőződésem, hogy ha az embereknek tudomásuk lenne a tudatos halál lehetőségéről, és ennek előnyeiről a tudatosság nélküli halállal szemben, egyáltalán nem lenne szükség erre a könyvre. Sajnálatos módon azonban mégis össze kellett állítani ezt a művet, hogy az embereket ismeretekhez juttassa, és segítse megszabadulásukat.
A történelemben számtalan utalást találhatunk a tudatos halálra. Az Újtestamentum, különösen Pálnak a korinthusbeliekhez írt első levele (15:51–55) is bizonyságot tesz e tanról:

„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan eltávozunk.
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára.
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.”

A III. részben részletesebben foglalkozunk a tudatos halál történelmével.
A lélek megszabadulásának egyszerű módját Platón mutatja meg, amikor a „halál gyakorlására” szólít. Úgy gyakorolhatjuk a halált, ha megtanulunk a tudatosságunk elvesztése nélkül meghalni. A 10. fejezetben ismertetett eljárások általános jellegűek, meditációra és önhipnózisra egyaránt tartalmaznak példákat. A gyakorlatok napi alkalmazása több mint elegendő, hogy felkészüljünk a távozásra.
Legfőbb problémánk gondolkodásmódunkból ered. Olyan világban élünk, ahol a tudatlanság és a félreértések uralnak minket. Vannak, akik azt mondják, három különálló emberként élünk. Az egyik az, akinek gondoljuk magunkat. A második, akinek mások gondolnak minket. A harmadik az, aki valójában vagyunk.
Az első kettő alkotja az egót: zavaros gondolkodásunk, érzésvilágunk és viselkedésünk alapját. Az ego a tudatos elme (védekező mechanizmusunk) teremtménye. „Elfelejtett énünket” (valódi énünket) Isten energiája teremtette. Ez az elfelejtett én a tudatalatti elménk (a lélek), annál is inkább, mivel kapcsolatban áll a tudatfeletti elmével (a Felsőbbrendű Énnel), amely Isten energiájának kiterjesztése. Ezért oly fontos ezt a kapcsolatot a fizikai halál pillanatában fenntartanunk, vagyis tudatosságunkat megőrizve meghalnunk.
Aki másként vélekedik, és úgy gondolja, hogy az ego valódi lényének tökéletes másolata, gondoljon bele: valóban erősek és boldogok lehetnénk-e, ha ez az ego egy mulandó, elme alkotta fizikai létezésbe vetített, egyfajta megtévesztő identitás lenne?
A tudomány tovább táplálja ezt a tudatlanságot. Képtelen elszakadni feltételrendszereinek szemléletétől, és ezt a hamis önazonosságot intellektuális, empirikus (tapasztalatokra támaszkodó) és materialista tanokkal hivatalosan be is bizonyítja. Ezek közül az alapelvek közül egyik sem állja ki a kvantumfizika jól megalapozott valóságpróbáit. Ez az új fizika bebizonyítja, hogy valójában a tudat vagy a tudatalatti elme teremti a valóságot.
A nyugati tudomány ténynek tekinti illuzórikus azonosulásunkat a fizikai testtel. Az illúzió részeként a közvéleményt rávették, hogy úgy gondolja:

- A lélek nem létezik.
- Kizárólag fizikai élet létezik. Nincs élet a halál után.
- A tudat a fizikai agy alkotóeleme, és a test halálával megszűnik létezni.

Csupán tudatossággal és tudással győzhetjük le ezt a tudatlanságot. Szókratész azt vallotta, hogy „a tudás erény”. „A tudás hatalom”, hangoztatta Francis Bacon. Jézus azt mondta, „az igazság tesz szabaddá”. Nem tudok elképzelni olyan emberi helyzetet, amelyre érvényesebb lehetne ez az igazság, mint a halál pillanata.
A tudatos halál gyakorlásával megszabadulhatunk a félelemtől és a tudatlanságtól. Felkészíthetjük magunkat, hogy átkelésünk lenyűgöző, szellemileg kiteljesítő és békés legyen. Elérhetjük a lélek megszabadulását. Pierre Teilhard de Chardin Szent Pál nyomdokait követve és szellemi evolúciót valló filozófiájától vezettetve, úgy tekint az emberre, mint aki az evolúció Ómega-pontjánál, az evolúciós folyamat végén Krisztussá válik, és eléri a megszabadulást, a tökéletességet.
A könyvben ismertetett elvek és eljárások alkalmazása több szempontból is előnyös. Többek között megérthetjük:

- A karma törvényeit.
- A halál folyamatát.
- A gondolkodás és a tudat törvényeit, működését.
- Miképp szabadulhatunk meg a halált és a halál folyamatát övező félelemtől?
- Hogyan őrizzük meg tudatosságunkat a halál és az újraszületés pillanatában?
- Hogyan fordulhatunk segítségért a szellemi vezetőkhöz és saját Felsőbbrendű Énünkhöz?
- Az ember valódi természetét.
- A halál valódi természetét.
- Miképp kerülhetjük el, hogy az elme- és érzelmi folyamatokkal azonosítsuk magunkat?
- Hogyan ne azonosítsuk magunkat a fizikai testtel és az egóval?
- Hogyan szabadulhatunk ki a karmikus körforgásból?


FORRÁS: ÉDESVÍZ KIADÓ

Édesvíz kiadó könyveiHírek statisztikája:
Megnézve:8088
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus