Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
  Bestline kiadó
  Dialóg Campus
  Édesvíz kiadó
  Európa kiadó
  Geomédeia kiadó
  Ulpius-ház
  Terebess kiadó
  Tinta kiadó
  Typotex Kft.
  Egyéb kiadók könyvei
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
Gyöngyök éve HEADING_TITLE

Gyöngyök éve

  Dátum: 2005 April 01, Friday
Hír összefoglalása:
A cseh Zuzana Brabcová regénye, amely egy leszbikus szerelem felkavaró, megrendítő története, talán az utóbbi évek legnagyobb visszhangját váltotta ki ...


Hír tartalma:Zuzana Brabcová
Gyöngyök éveTaníts meg az összes ocsmányságra - kunyerált. Talán elfelejtette azt az eszelős, koproláliás nőt ott a Károly hídon?
A hold kerek állat az erkély korlátjára támasztotta, és ártatlan nyíltsággal meredt mezítelen testükre, mint egy mongolidióta gyermek.
- Taníts meg az összes trágár szóra, a legdurvábbakra, amiket csak ismersz.
- Mire kell az neked? - röhögött a férfi. - A nyelvi ro­vatba keresel valami zaftosat? Vedd elő a szótárt.
Hátat fordított neki, tenyerébe támasztotta a fejét, és ebben a pillanatban a férfi belé hatolt, pontosan úgy, ahogy az imént elképzelte.
- Tudod, hogy a szótárban nincsenek benne - suttogta.
Ugyanis egy intellektuel beállítottságú anya mellett nőtt fel, és így a szavakban, amelyek felnőtt fejjel, a gyönyör eddig fél kézen megszámlálható pillanataiban tolultak fel benne, nem a tudatalatti hangja morajlott, hanem a csa­ládi könyvtár papírlapjai zizegtek.

Átnyúlt a férfin a kis asztal felé.
- Kérlek, add ide...
- A ceruzát és a papírt? Ütött az alkotó feljegyzések órája?
- Nem. A számológépet.
Kis ideig nyomogatta a számokat, és feszülten figyelte a világító téglalapot, amely különös módon párt alkotott a holdkoronggal.
- Hát ez hihetetlen...
A férfi kíváncsian felkönyökölt.
- A ház tizenegy emeletes. Minden emeleten hét lakás van. Ez azt jelenti, hogy ebben a szent pillanatban kábé kétszázharminc idegen ember alszik itt velünk együtt.
- Ehhez kellett a számológép?
- A pénzt fejben számolom. De embereket, az nem megy. Brrr... undorító. Nem akarok egy rakáson aludni kétszáz­harminc emberrel...
- És most képzeld el, hogy mind Jehova tanúja. Vagy monista.
- Vagy kommunista.
- Az se rossz. De hát nem alszanak mind.
- Akkor mit csinálnak? - kérdezte reménykedve.
- Sírnak, a beszlopált liternyi Fernetet rókázzák ki a klozeten, szeretkeznek, mint mi, tisztába teszik a gyereket, Istent átkozzák a gyilkos álmatlanság rohamában - az a kopasz vén piás a földszinten négykézláb mászik a tele­fonhoz, hogy hívja a mentőket, mert fájdalom szorítja össze a mellkasát, és nem kap levegőt. Ugyanis ez az az óra, amikor Prágában már csak taxik, mentőautók és hullaszállítók közlekednek.
- A földszinten nem egy vén piás lakik, hanem Igor, a barátom. De igazad van, megrögzött alkoholista. És hall­gass, kérlek - mondta rekedten, és a számológépet be­csúsztatta a sötétbe, a párna alá. - Már megint egyedül vagyunk.
Lenyelte, ami a szájában volt, és felsóhajtott:
Dolly Buster állítja, hogy ez a legjobb snapsz a vilá­gon. Hát nem tudom.
A férfi belemart a kezébe, mint egy farkas.
Egyszer, kiskorában, egy könyvből kitépett fényképet ta­lált a kukák mellett. Tetszett neki az a férfi, a tolltartójá­ban hordta.
- Nini, hisz ez Jack London - azonosította a férfi arcát az osztályfőnöknője, teljesen elragadtatva tanítványa pél­damutató irodalmi érdeklődésétől. - De itt nem Jack Lon­donnak kéne lennie, hanem az órarendnek.
- Szerelmes?
- Tessék?
- Ezt a szót mondtad ki az előbb. Szerelmes.
- Kislány koromban Jack Londonba voltam szerelmes.
- Ez meglehetősen átlagos ízlésre vall. Hasfelmetsző Jack eredetibb lenne, és szadomazochista hajlamaidra való te­kintettel pszichológiailag hitelesebb is.
Felgyújtotta a lámpát, és mint az imént a számológépet, figyelmesen és komoran fürkészte a férfi fogainak a nyo­mát kézfején.
- Nem tudom, ki kettőnk közül a szadomazo. Nem ké­ne segítenünk neki?
- Kinek, az isten szerelmére?
- Hát Igornak. A földszintről.
Összerándult. A csendben coca-colás pléhdoboz puk­kant, ahogyan a férfi éppen kinyitotta. Fekete, ragacsos, habzó tartalma szétömlött a testén, mintha a sötétség szo­katlan, cseppfolyós halmazállapotú folytatása lenne.
- Nagyon hangosan kiabáltam közben?
- Nem volt vészes. Különben sem zavar. Ki nem állha­tom a meleg Coca-Colát és a hideg nőket.
- Ez elég rossz poén volt.
- És fordítva? - kérdezte kisvártatva, végre félálomban, miközben a férfi kezdett magához térni. Időközben kifakult az éjszaka, a nappal nyikorgó, fúvószeneszerű, bádogpufogású hangjai elárasztották testüket.
- Nem értem. Mit fordítva? Hogyan fordítva?
- Hát hogy a hideg kólát és a meleg nőket el tudod-e viselni?
Miután a férfi abbahagyta a nevetést, szálanként tépte ki a haját, gondosan összekötözte, szálat a szálhoz, egyet­len hosszú-hosszú fonalat toldozva össze, fonva egybe, majd leereszkedett rajta a kezdődő nappalba, a jövőbe, ami úgy tárult ki hirtelen, akár egy addig ökölbe szorított kéz, és amelyről akkor, abban a pillanatban, azon az éjszakán hal­vány sejtelme sem volt, hanyag nemtörődömséggel eresz­kedett le rajta, mint egy magabiztos gengszter, akinek meg sem fordul a fejében, hogy már régen lesnek rá körös­körül.
Reggel a tükör előtt, amelyből arcmása nézett rá, érthe­tetlenül, merthogy fogkefével a szájában, mormolta: - Is­ten neki, ha valaki megír. Még hogy nincsenek történetek.

Tülekedem a tömegben. Hatalmas tér, pályaudvarcsar­nok, vidámpark - hol vagyok? Mindenki mobilt tart a fülé­nél. Férfiak és nők artikulálnak élénken és nyomatékosan, tömör utasítások, információk tőmondatokban, tudom, os­tobaság, de egy roppant villany szeletelőgépet képzelek el, amelyből sorra potyognak ki az eredetileg értelmes egészet alkotó szavak, mint megannyi szalámiszelet. Lehet, hogy egy kozmikus irányító központba csöppentem.
Aztán hirtelen megértem, hogy ezek az emberek egy­másnak telefonálnak. Egyik a másiknak. Mind. Különös kommunikációs háló; az ott ennek itt, ő neki, ők aman­nak, én neked, szerelmem, de te neki... Miért nem próbá­lunk közvetlenül beszélni? Hiszen olyan közel vagyunk egymáshoz, súroljuk egymást testünkkel, cipőnk orra bi­zalmasan összeér, egymásnak ütközünk táskánkkal és könyökünkkel, ahogyan felvesszük a telefonunkat... Igen. Kölcsönösön egymást hívják. Egyik a másikat. Mind. De valamennyiük készüléke üzenetrögzítőre van kapcsolva, mert valójában nem akarják hallani egymást: ugyanis nem a kommunikáció a fontos, fontosabb drágakő gyanánt tö­kéletesre csiszolni üzenetüket. Minimális terjedelemben a maximumot közölni. A rövidítések bajnokának lenni. Bebörtönözni az emberiséget a gyermekbe és a világmin­denséget egy golflabdába, egy aprócska golyóbisba, amely tömör és nehéz, akár a fém.
Nem, többé nem beszélhetek veled. Megtiltották, és egy év elteltével már nem is vagyok biztos a létezésedben. Csak üzenetet akarok hagyni neked a rögzítőn. És jól tu­dom, hogy hossza nem haladhatja meg az egy percet.
Akárhogy vesszük is, Jakub, akkor csaltalak meg elő­ször és utoljára. Talán csak Igor miatt maradt meg az em­lékezetemben - hisz tudod. Miközben alkalmi szeretőm Coca-Colával locsolta mellkasát, én kivételes mennyisé­gű, kivételesen jó és kivételesen keserű Fernetet nyakaltam be. Csakis ez a hármas kivételesség lehetett az oka, hogy eszembe jutott trágár szavakat kunyerálni tőle az ágyban.


FORRÁS: Ulpius-ház Könyvkiadó Bt

Ulpius-ház Könyvkiadó Bt. könyveiHírek statisztikája:
Megnézve:4336
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus