Könyvajánló oldalak könyves hírek
Kategóriák
Kertészet képes termékajánló
Kert, Növények
Nyitott egyetem
Ezoterika
Kiadók szerint -->
  Bestline kiadó
  Dialóg Campus
  Édesvíz kiadó
  Európa kiadó
  Geomédeia kiadó
  Ulpius-ház
  Terebess kiadó
  Tinta kiadó
  Typotex Kft.
  Egyéb kiadók könyvei
Életrajzok
Irodalomtudomány
Legújabb hírek
Mályvarózsa telt barackszín virágú - Alcea rosea Charters Aprico
Piros virágú sásliliom - Hemerocallis Mahony
Zöld levelű árnyliliom - Hosta fortunei
Vizi jácint - Eichornia crassipes növények kerti tóba és akváriu
Vizitök - Nuphar lutea - Növények kerti tóba
Piros levelű cserszömörce - Cotinus Royal Purple
Hosta undulata Univittata - Árnyliliom - hullámos zöld-fehér lev
Hemerocallis Stella D Oro - Sásliliom sárga
Yucca filamentosa Variegata - Tarka levelű pálmaliliom
Vörös áfonya - Vaccinium macrocarpon Big Pearl tőzegáfonya
Bambuszok a kertészetben - Phyllostachys aureosulcata Aureocauli
Cukorsüveg fenyő - Picea glauca Conica
Kódtörő ABC Kriptográfia mindenkinek HEADING_TITLE

Kódtörő ABC Kriptográfia mindenkinek

  Dátum: 2005 May 22, Sunday
Hír összefoglalása:
T. Dénes Tamás majd 100 publikációja nemzetközi és magyar kötetekben, folyóiratokban, tanulmányok és szakértõi anyagok formájában jelentek meg.


Hír tartalma:Nos, pontosan errõl szól ez a könyv. A titkok elrejtésének, „bezárásának”, vagy éppen a képzeletbeli „ajtókra” szerelt zárak kinyitásának izgalmas módozatairól, amely az emberrel egyidõs vágy és lassan az információs társadalom hétköznapi gyakorlatává válik.

A TitokTan trilógia három kötete, a „Kódtörõ ABC”, a „Kódtörõ XYZ”, illetve a „RejTények” (az utóbbi két kötet nyomdai elõkészítés alatt áll), a titkok elrejtésének és megfejtésének, tudományos nevén, a kriptográfiának és a kriptológiának kisenciklopédiáját alkotják. Célom az, hogy a kedves Olvasót könnyed, szinte játékos formában, mégis együttgondolkodással vezessem be abba a misztikusnak tartott világba, amelyrõl ma még azt gondolja, hogy az csupán a James Bondok, illetve a matematikusok, informatikusok, kriptográfusok kiváltsága.

Szeretném, ha együtt fejtenénk meg a TITOK lényegét, mint az ember egyik legtitkosabb vágyát. A TitokTan Trilógia ebben a több millió éves idõutazásban nyújt eligazodást, a természetes rejtõzködés formáitól, a Földünket körülvevõ mûholdas „nagy fülek”-ig, amelyek napi valósággá teszik Orwell 50 évvel ezelõtti utópiáját a Nagy Testvérrõl, az ókori víztávírótól, a digitális képekbe rejtett üzenetekig. E kötetben találkozhat magyar nyelven elõször E.A.Poe és Jules Verne több ismert mûvében kulcsszerepet játszó kriptográfiával, valamint a Nyomozó iskola címû fejezetben azzal a módszerrel, amelynek segítségével „könnyedén” fejthetõk meg évszázadokon át megfejthetetlennek hitt rejtjeles üzenetek.

E kötetben találkozhat elõször a titkosítás és a virágnyelv, a horoszkópok, a csillagképek, az emléknyomok (mémek), a vakok Braille írása és a siketek jelelése, a gyorsírás, vagy akár a LOTTÓ kriptográfiai összefüggéseivel. Külön fejezet mesél a zenébe rejtett titkokról, amelyet valódi kották illusztrálnak. Több, mint 200 kép, ábra, történelmi példa, több, mint 200 lábjegyzet és kiterjedt irodalomjegyzék segíti a tökéletes eligazodást a titok birodalmában. Mindehhez, a témához illõen titokzatos kísérõt biztosítok a kedves Olvasó mellé, aki gondolatban végigkíséri Önt eme kalandos labirintuson.

E kísérõ neve Kódtörõ, aki mint látni fogja „mindannyiunkból egy kicsi”. Hogy pontosan ki Õ, az titok, de reményeim szerint e könyv olvasói számára, a végén mindenképpen kiderül, vagyis a TitokTan nem marad titokban. A TitokTan sorozat internetes honlapján (www.titoktan.hu) számos Titok Próba feladvány és más olyan információ, érdekesség található, amelyek kiegészítik a köteteket. Ilyenek például a könyvbeli rejtjeles kották letölthetõ, hangos változatai.

Tartalomjegyzék
1. A gondolkodás az emberiség közös titka - 13

2. A nyelv maga a Titok? - 18
2.1. „A Bábel tornya“ - 18
2.2. A kommunikáció titkai - 20
2.3. Mimika és gesztus (metakommunikáció) - 22
2.4. „Indulatos“ (arc) képek- 24
2.5. Vakok „titkos“ kommunikációja - 25
2.6. Siketek „titkos“ kommunikációja - 27
2.7. Tömörített kommunikáció (A sûrítés titka) - 27
2.8. Az álnevek titka - 31
2.9. Sûrített írás (gyorsírás) - 32
2.10. További képsûrítés - 34
2.11. Az információ sûrítés játéka (képrejtvény) - 34

3. Az írás maga a titok? - 36
3.1. Kis írástörténet - 36
3.2. Rovásírás - 36
3.3. Képírás - 37
3.4. Ideografikus (fogalom) írás - 38
3.5. Szótagírás - 39
3.6. Betûírás - 40
3.7. Tárgyírás - 41
3.8. Néhány szó a régi szövegek megfejtésérõl - 42

4. „Természetes“ titkolódzás - 45
4.1. A „kétszínûség“ titkai - 45
4.2. Az „alakoskodás“ titkai - 46
4.3. Az emberi látás titkai - 47
4.4. Titkos üzenetek rejtett csatornákon (sztegonográfia) - 50
4.5. Sztegonográfia a digitális világban - 56
4.6. Út a „titkos“ íráshoz - 58
4.7. A titkok emlékmása, vagy az emlékmások titka? - 60
4.8. A virágnyelvtõl a kódszótárakig - 61
5. Titkosírások, kódok és rejtjel-rendszerek - 71
5.1. Egyszerû betûcsoportosítás - 71
5.2. Magyarról-magyarra (játék) - 72
5.3. Olvasd vissza! (tükör írás) - 73
5.4. Palindrom, vagy Sátidrof (játék) - 75
5.5. Titok zenébe rejtve - 77
5.6. „Kopogó“ rejtjelzés - 81
5.7. Keverjük meg! („Rendben“ van?) - 81
5.8. A betû keverés mûvészete (anagramma játék) - 86
5.9. Csúsztatott ABC kód (Caesar rejtjelzés) - 88
5.10. A csillagfejtés titka, avagy az asztrológia kódja - 90
5.11. A csillagképek titka Ramsey tételébe rejtve - 95
5.12. Kulcsszó kód (betû-kulcs) - 97
5.13. Kód-szótár helyett rejtjelzõ tábla - 99
5.14. A rejtjelzõ táblák és a LOTTÓ - 105


6. A számok a titok szimbólumai? (titok aritmetika) - 110
6.1. Szám tan (mese) - 110
6.2. Csoportosítás a titok nyitja? - 112
6.3. Csomóírás (quipu) - 117
6.4. A számrendszerek titka - 118
6.5. A számmisztika - 119
6.6. A partíciós kód - 122
6.7. Átdarabolási paradoxon - 127
6.8. Számkártya játék - 127
6.9. 2 + 2 mindig 4? - 130
6.10. Betû + számtan játék - 131
6.11. Dátum kód (szám-kulcs) - 133
6.12. Újra a Tritheim-tabelláról - 137
6.13. Kircher-tábla - 138
6.14. Üzenet az üzenetben! - 140
6.15. Intarzia játék - 145
6.16. A Biblia betûi közé rejtett „jóslatok“ - 146

7. Nyomozó iskola (Titok-fejtés) - 147
7.1. E.A.Poe rejtélye - „Az arany bogár“ titka - 148
7.2. Titkos szerelmi levelezés - 153
7.3. J.Verne mint kriptográfus - 161
7.4. Titkos „Utazás a Föld közzéppontja felé“ - 161
7.5. Megfejtés többnyelvû szövegtöredékekbõl (Grant kapitány gyermekei) - 165
7.6. A titok megfejtése=egy ember élete (A Jangada) - 169
7.7. A megfejthetõség titka az egyértelmûségi pont?... - 174
7.8. Rejtjelfejtés kulcsok nélkül - 176
7.9. A koincidencia próba - 178
7.10. A játék is lehet komoly (Eszperente, Aszparanta, Oszporonto) - 182

Zárszó helyett:
INFOSANCE avagy egy INFOrmációs renaisSANCE társadalom esélye - 189
Irodalomjegyzék (magyar) - 196
Irodalomjegyzék (idegen nyelvû) - 198
Névmutató - 202
Tárgymutató - 204


FORRÁS: Bagolyvár Kft

Könyváruház - szépirodalom

Könyváruház - szórakoztató irodalomHírek statisztikája:
Megnézve:9210
VisszaÚj vásárló regisztrációja
Témakörök

Életrajzok

Ady Endre
Cervantes
Julian Barnes
Kazinczy Ferenc
Edgar Allan Poe
Vámos Miklós
Kertész Ákos
Walter Jens
Chia Mantak


| | |

Wiandt Kertészet | Kertészet webáruház
Könyv katalógus